De Bijbel, Psalmen 100

Hoofdstuk: Psalmen 100

Psalmen 100
1 Een lofpsalm. Juich voor de HEERE, heel de aarde; 
2 dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. 
3 Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt - en niet wij -  Zijn volk en de schapen van Zijn weide. 
4 Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam. 
5 Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie.
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/psalmen/100
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!