De Bijbel, Psalmen 93

← naar Bijbel index
1
De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen;
2
vast staat Uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid.
3
De rivieren verheffen, HEERE, de rivieren verheffen hun stem, de rivieren verheffen hun gebruis.
4
De HEERE in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee.
5
Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar; de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE, tot in lengte van dagen.
← naar Bijbel index