De Bijbel, Psalmen 93

Hoofdstuk: Psalmen 93

Psalmen 93
1 De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen; 
2 vast staat Uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid. 
3 De rivieren verheffen, HEERE, de rivieren verheffen hun stem, de rivieren verheffen hun gebruis. 
4 De HEERE in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee. 
5 Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar; de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE, tot in lengte van dagen.
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/psalmen/93
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!