De Bijbel, Psalmen 4

Hoofdstuk: Psalmen 4

Psalmen 4
1 Een psalm van David, voor de koorleider, bij snarenspel. 
2 Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid! In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. 
3 Aanzienlijke mannen, hoelang zult u mijn eer te schande maken? Hoelang zult u het lege liefhebben, de leugen zoeken? [ Sela] 
4 Weet toch: de HEERE heeft Zich een gunsteling afgezonderd; de HEERE hoort als ik tot Hem roep. 
5 Wees ontzet, maar zondig niet; spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil. [ Sela] 
6 Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de HEERE. 
7 Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE! 
8 U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. 
9 In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/psalmen/4
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!