De Bijbel, Psalmen 5

Hoofdstuk: Psalmen 5

1
Een psalm van David, voor de koorleider, bij fluitspel.
2
HEERE, neem mijn woorden ter ore, let op mijn zuchten.
3
Sla acht op mijn stem als ik roep, mijn Koning en mijn God, want tot U bid ik.
4
's Morgens hoort U mijn stem, HEERE; 's morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit.
5
Want U bent geen God Die vreugde vindt in goddeloosheid, de kwaaddoener zal bij U niet verblijven.
6
De dwazen blijven niet staande voor Uw ogen. U haat allen die onrecht bedrijven,
7
U brengt de leugenaars om. Van de man van bloed en bedrog heeft de HEERE een afschuw.
8
Ik echter zal door Uw grote goedertierenheid Uw huis binnengaan, mij buigen naar Uw heilig paleis in vreze voor U.
9
HEERE, leid mij in Uw gerechtigheid, omwille van mijn belagers; maak Uw weg vóór mij recht.
10
Want in hun mond is niets wat betrouwbaar is, hun binnenste is enkel verderf, hun keel is een open graf, met hun tong vleien zij.
11
Verklaar hen schuldig, o God, laat hen ten val komen met hun opvattingen; verdrijf hen om hun vele overtredingen, want zij zijn U ongehoorzaam.
12
Maar laat verblijd zijn allen die tot U de toevlucht nemen, laat hen voor eeuwig juichen omdat U hen beschut; laat in U van vreugde opspringen wie Uw Naam liefhebben.
13
U immers zegent de rechtvaardige, HEERE; U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!