De Bijbel, Kolossenzen 4

← naar Bijbel index
6
Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.
← naar Bijbel index