De Bijbel, Kolossenzen 4

← naar Bijbel index
4
opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken.
← naar Bijbel index