De Bijbel, Kolossenzen 4

← naar Bijbel index
2
Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.
← naar Bijbel index