De Bijbel, Kolossenzen 4

← naar Bijbel index
15
Groet de broeders die in Laodicea zijn, en Nymfas en de gemeente in zijn huis.
← naar Bijbel index