De Bijbel, Kolossenzen 4

← naar Bijbel index
13
Want ik getuig van hem dat hij een grote ijver heeft voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor hen die in Hiërapolis zijn.
← naar Bijbel index