De Bijbel, Kolossenzen 4

← naar Bijbel index
12
Epafras groet u, die er een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u, volmaakt en volkomen, vaststaat in heel de wil van God.
← naar Bijbel index