De Bijbel, Kolossenzen 4

← naar Bijbel index
11
en Jezus, die Justus genoemd wordt. Zij zijn de enigen van de besnijdenis die mijn medearbeiders zijn in het Koninkrijk van God; zij zijn mij ook een vertroosting geweest.
← naar Bijbel index