De Bijbel, Kolossenzen 4

← naar Bijbel index
10
Aristarchus, mijn medegevangene, groet u, en Markus, de neef van Barnabas, over wie u opdrachten ontvangen hebt - als hij bij u komt, ontvang hem dan -
← naar Bijbel index