De Bijbel, Richteren 9

Hoofdstuk: Richteren 9

2
Spreek toch ten aanhoren van alle burgers van Sichem: Wat is beter voor u? Dat zeventig mannen, allemaal zonen van Jerubbaäl, over u heersen, of dat één man over u heerst? Bedenk daarbij dat ik uw beenderen en uw vlees ben.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!