De Bijbel, Psalmen 98

Hoofdstuk: Psalmen 98

Psalmen 98
1 Een psalm. Zing voor de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand en Zijn heilige arm hebben Hem heil gebracht. 
2 De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken. 
3 Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw voor het huis van Israël; alle einden der aarde hebben gezien het heil van onze God. 
4 Juich voor de HEERE, heel de aarde, breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen. 
5 Zing psalmen voor de HEERE met de harp, met de harp en met luid psalmgezang, 
6 met trompetten en bazuingeschal, juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE. 
7 Laat de zee bulderen met al wat ze bevat, de wereld juichen met wie haar bewoont. 
8 Laten de rivieren in de handen klappen, de bergen tezamen vrolijk zingen 
9 voor het aangezicht van de HEERE; want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen.
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/psalmen/98
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!