De Bijbel, Psalmen 87

Hoofdstuk: Psalmen 87

1
Een psalm, een lied van de zonen van Korach. Zijn fundament rust op de heilige bergen.
2
De HEERE heeft de poorten van Sion lief boven alle woningen van Jakob.
3
Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God! [ Sela]
4
Ik noem Rahab en Babel onder wie Mij kennen; zie, de Filistijn en de Tyriër, met de Cusjiet: die zijn daar geboren.
5
Van Sion wordt gezegd: Man voor man is erin geboren. De Allerhoogste Zelf doet haar standhouden.
6
De HEERE telt hen erbij, wanneer Hij de volken opschrijft, en zegt: Deze is daar geboren. [ Sela]
7
De zangers evenals zij die in reien dansen, zingen: Al mijn bronnen zijn in u!
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!