De Bijbel, Psalmen 87

Hoofdstuk: Psalmen 87

Psalmen 87
1 Een psalm, een lied van de zonen van Korach. Zijn fundament rust op de heilige bergen. 
2 De HEERE heeft de poorten van Sion lief boven alle woningen van Jakob. 
3 Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God! [ Sela] 
4 Ik noem Rahab en Babel onder wie Mij kennen; zie, de Filistijn en de Tyriër, met de Cusjiet: die zijn daar geboren. 
5 Van Sion wordt gezegd: Man voor man is erin geboren. De Allerhoogste Zelf doet haar standhouden. 
6 De HEERE telt hen erbij, wanneer Hij de volken opschrijft, en zegt: Deze is daar geboren. [ Sela] 
7 De zangers evenals zij die in reien dansen, zingen: Al mijn bronnen zijn in u!
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/psalmen/87
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!