De Bijbel, Psalmen 82

Hoofdstuk: Psalmen 82

1
Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering van God, Hij oordeelt te midden van de goden:
2
Hoelang zult u onrechtvaardig oordelen en de goddelozen bevoordelen? [ Sela]
3
Doe recht aan de geringe en de wees, bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid.
4
Bevrijd de geringe en de arme, ontruk hem aan de hand van de goddelozen.
5
Zij weten niets en begrijpen niets, zij wandelen steeds in de duisternis rond; daarom wankelen alle fundamenten van de aarde.
6
Ík heb wel gezegd: U bent goden, u bent allen zonen van de Allerhoogste;
7
toch zult u sterven als een mens, zoals iedere andere vorst zult u vallen.
8
Sta op, o God, oordeel de aarde, want Ú bezit alle volken.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!