De Bijbel, Psalmen 82

Hoofdstuk: Psalmen 82

Psalmen 82
1 Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering van God, Hij oordeelt te midden van de goden: 
2 Hoelang zult u onrechtvaardig oordelen en de goddelozen bevoordelen? [ Sela] 
3 Doe recht aan de geringe en de wees, bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid. 
4 Bevrijd de geringe en de arme, ontruk hem aan de hand van de goddelozen. 
5 Zij weten niets en begrijpen niets, zij wandelen steeds in de duisternis rond; daarom wankelen alle fundamenten van de aarde. 
6 Ík heb wel gezegd: U bent goden, u bent allen zonen van de Allerhoogste; 
7 toch zult u sterven als een mens, zoals iedere andere vorst zult u vallen. 
8 Sta op, o God, oordeel de aarde, want Ú bezit alle volken.
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/psalmen/82
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!