De Bijbel, Psalmen 77

← naar Bijbel index
2
Mijn stem klinkt tot God en ik roep, mijn stem klinkt tot God en Hij zal mij aanhoren.
← naar Bijbel index