De Bijbel, Psalmen 55

Hoofdstuk: Psalmen 55

1
Een onderwijzing van David, voor de koorleider, bij snarenspel.
2
O God, neem mijn gebed ter ore, verberg U niet voor mijn smeken,
3
sla acht op mij en verhoor mij. Ik zwerf rond in mijn klagen en kreun,
4
vanwege het schreeuwen van de vijand, vanwege de goddeloze die angst aanjaagt. Want zij storten onrecht over mij uit, in toorn haten zij mij.
5
Mijn hart beeft in mijn binnenste, dodelijke schrik heeft mij overvallen.
6
Vrees en beven komen over mij, huiver bedekt mij.
7
Daarom zeg ik: Och, gaf iemand mij vleugels als van een duif! Ik zou wegvliegen naar waar ik blijven kon.
8
Zie, ik zou ver wegzwerven, ik zou overnachten in de woestijn. [ Sela]
9
Ik zou mij haasten zodat ik zou ontkomen aan de rukwind, aan de storm.
10
Verslind hen, Heere, verwar hun taal, want ik zie geweld en onenigheid in de stad.
11
Die omringen haar op haar muren, dag en nacht; onrecht en onheil zijn binnenin haar.
12
Enkel verderf is binnen in haar; list en bedrog wijken niet van haar plein.
13
Immers, het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het verdragen hebben; het is niet mijn hater die zich tegen mij verheft, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben.
14
Maar u bent het, o sterveling, als mijn gelijke, mijn leidsman en mijn bekende.
15
Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen, wij wandelden in gezelschap van velen naar Gods huis!
16
Laat de dood hen als een schuldeiser overvallen, laat hen levend in het graf neerdalen; want kwaad heerst in hun woning, in hun binnenste.
17
Ik echter, ik zal tot God roepen en de HEERE zal mij verlossen.
18
's Avonds, en 's morgens, en 's middags zal ik klagen en kermen, en Hij zal mijn stem horen.
19
Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van de strijd tegen mij, want met velen waren zij tegen mij.
20
God zal horen en hen vernederen - Hij, Die van oudsher troont - [ Sela] omdat bij hen geen enkele verandering is en zij God niet vrezen.
21
Hij slaat zijn handen aan wie vrede met hem had, hij ontheiligt zijn verbond.
22
Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart wil strijd; zijn woorden zijn zachter dan olie, maar het zijn getrokken zwaarden.
23
Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.
24
Maar U, o God, U zult de mannen van bloed en bedrog doen neerdalen in de put van het verderf; zij zullen nog niet de helft van hun dagen bereiken. Ik echter vertrouw op U.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!