De Bijbel, Psalmen 54

Hoofdstuk: Psalmen 54

Psalmen 54
1 Een onderwijzing van David, voor de koorleider, bij snarenspel;
2 toen de Zifieten gekomen waren en tegen Saul gezegd hadden: Verbergt David zich niet bij ons? 
3 O God, verlos mij door Uw Naam, verschaf mij recht door Uw macht. 
4 O God, luister naar mijn gebed, neem de woorden van mijn mond ter ore. 
5 Want vreemden staan tegen mij op, geweldplegers staan mij naar het leven; zij houden God niet voor ogen. [ Sela] 
6 Zie, God is mijn Helper, de Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen. 
7 Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden; breng hen om vanwege Uw trouw. 
8 Ik zal U vrijwillig offers brengen; ik zal Uw Naam loven, HEERE, want hij is goed. 
9 Want Hij heeft mij gered uit alle nood; mijn oog heeft de val van mijn vijanden gezien.
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/psalmen/54
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!