De Bijbel, Psalmen 46

← naar Bijbel index
7
De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden; Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg.
← naar Bijbel index