De Bijbel, Psalmen 41

← naar Bijbel index
5
Ik zei: HEERE, wees mij genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd.
← naar Bijbel index