De Bijbel, Psalmen 28

← naar Bijbel index
6
Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord.
← naar Bijbel index