De Bijbel, Psalmen 150

← naar Bijbel index
1
Halleluja! Loof God in Zijn heiligdom, loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.
← naar Bijbel index