De Bijbel, Psalmen 130

Hoofdstuk: Psalmen 130

Psalmen 130
1 Een pelgrimslied. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE; 
2 Heere, hoor naar mijn stem. Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. 
3 Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? 
4 Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt. 
5 Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord. 
6 Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. 
7 Laat Israël hopen op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing. 
8 Ja, Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/psalmen/130
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!