De Bijbel, Psalmen 121

Hoofdstuk: Psalmen 121

1
Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
2
Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
3
Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
4
Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.
5
De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
6
De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht.
7
De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.
8
De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!