De Bijbel, Lukas 7

← naar Bijbel index
16
En vrees greep hen allen aan en zij verheerlijkten God en zeiden: Een groot Profeet is onder ons opgestaan; en: God heeft naar Zijn volk omgezien.
← naar Bijbel index