De Bijbel, Lukas 7

Hoofdstuk: Lukas 7

Lukas 7
16 En vrees greep hen allen aan en zij verheerlijkten God en zeiden: Een groot Profeet is onder ons opgestaan; en: God heeft naar Zijn volk omgezien.
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/lukas/7/16
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!