De Bijbel, Leviticus 27

← naar Bijbel index
32
En alle tienden van runderen en kleinvee, van alles wat bij de telling onder de staf doorgaat, het tiende is heilig voor de HEERE.
← naar Bijbel index