De Bijbel, Leviticus 27

← naar Bijbel index
22
Als iemand aan de HEERE een akker geheiligd heeft die hij gekocht heeft en die niet afkomstig is van een akker die hij al in bezit had,
← naar Bijbel index