De Bijbel, Leviticus 27

← naar Bijbel index
21
De akker zal, wanneer deze in het jubeljaar vrijkomt, heilig zijn voor de HEERE, als een met de ban aan Hem gewijde akker. Het bezit ervan komt de priester toe.
← naar Bijbel index