De Bijbel, Johannes 4

← naar Bijbel index
53
De vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had: Uw zoon leeft. En hij geloofde, hijzelf en zijn hele huis.
← naar Bijbel index