De Bijbel, Jesaja 12

Hoofdstuk: Jesaja 12

1
Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent, maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij.
2
Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden.
3
U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.
4
Op die dag zult u zeggen: Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is.
5
Zing psalmen voor de HEERE, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde!
6
Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!