De Bijbel, Jesaja 12

Hoofdstuk: Jesaja 12

Jesaja 12
1 Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent, maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij. 
2 Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden. 
3 U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. 
4 Op die dag zult u zeggen: Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is. 
5 Zing psalmen voor de HEERE, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde! 
6 Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël.
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/jesaja/12
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!