De Bijbel, Jeremia 15

← naar Bijbel index
6
Ú hebt Mij verlaten, spreekt de HEERE, u ging achterwaarts. Daarom strek Ik Mijn hand tegen u uit, Ik richt u te gronde, Ik ben het berouw hebben moe.
← naar Bijbel index