De Bijbel, Jeremia 12

← naar Bijbel index
17
Maar als zij niet willen luisteren, zal Ik dat volk voorgoed wegrukken en ombrengen, spreekt de HEERE.
← naar Bijbel index