De Bijbel, Hosea 10

← naar Bijbel index
2
Verdeeld is hun hart, nu staan zij schuldig. God Zelf zal hun altaren afbreken, hun gewijde stenen verwoesten.
← naar Bijbel index