De Bijbel, Hebreeën 1

← naar Bijbel index
8
maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht.
← naar Bijbel index