De Bijbel, Genesis 25

← naar Bijbel index
3
Joksan verwekte Sjeba en Dedan. De zonen van Dedan waren de Assurieten, de Letusieten en de Leümmieten.
← naar Bijbel index