De Bijbel, Efeze 2

← naar Bijbel index
20
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,
← naar Bijbel index