De Bijbel, Deuteronomium 31

← naar Bijbel index
9
En Mozes schreef deze wet op en gaf ze aan de priesters, de zonen van Levi, die de ark van het verbond van de HEERE droegen, en aan alle oudsten van Israël.
← naar Bijbel index