De Bijbel, Deuteronomium 31

← naar Bijbel index
6
Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.
← naar Bijbel index