De Bijbel, Deuteronomium 31

← naar Bijbel index
4
En de HEERE zal met hen doen zoals Hij met Sihon en Og, koningen van de Amorieten, en met hun land gedaan heeft, die Hij weggevaagd heeft.
← naar Bijbel index