De Bijbel, Deuteronomium 31

← naar Bijbel index
26
Neem dit wetboek en leg het naast de ark van het verbond van de HEERE, uw God, zodat het daar is als getuige tegen u.
← naar Bijbel index