De Bijbel, Deuteronomium 31

← naar Bijbel index
23
En Hij gebood Jozua, de zoon van Nun, en zei: Wees sterk en moedig, want ú zult de Israëlieten brengen in het land dat Ik hun onder ede beloofd heb; en Ík zal met u zijn.
← naar Bijbel index