De Bijbel, Deuteronomium 31

← naar Bijbel index
10
En Mozes gebood hun: Na verloop van zeven jaar, op de vastgestelde tijd van het jaar van de kwijtschelding, op het Loofhuttenfeest,
← naar Bijbel index