De Bijbel, Deuteronomium 30

Hoofdstuk: Deuteronomium 30

9
De HEERE, uw God, zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, ten goede. Want de HEERE zal Zich weer ten goede over u verblijden, zoals Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft,
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!