De Bijbel, Deuteronomium 30

← naar Bijbel index
2
En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied.
← naar Bijbel index